Відділ Освіти, Молоді та Спорту Шумської РДА

Програми роботи з дітьми

Парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6–7 років «Вчимося жити разом»

Видання підготовлено в рамках проекту «Вчимося жити разом», мета якого – навчити дітей та підлітків, які найбільше постраждали внаслідок воєнного конфлікту в Україні, життєвих навичок, необхідних для мирного життя у приймаючих та домашніх спільнотах. Програма є складовою навчально-методичного комплекту «Вчимося жити разом» для дошкільних навчальних закладів. Цей комплект спрямований на розвиток у дітей відповідного віку соціальних навичок ефективної взаємодії. У змісті програми розкрито можливості організації в умовах ДНЗ діяльності, яка дозволяє об'єднати дорослих (педагогів, батьків) та дітей на шляху до прийняття та взаєморозуміння. Видання прислужиться вихователям, психологам, студентам педагогічних навчальних закладів, методистам.

 

ЛЯЛЬКИ З ОСОБИСТИМИ ІСТОРІЯМИ (ЛЯЛЬКИ – ПЕРСОНИ): МЕТОДИКА СОЦІАЛЬНОГО ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ

Методичний посібник для педагогів і тренерів «Ляльки з особистими історіями (ляльки – персони): методика соціального та психологічного розвитку дитини» покли- каний надихати педагогів та озброювати їх необхідними навичками, аби з допомогою ляльок долати стереотипи й упередження, які лежать в основі стигматизації, виклю- чення та дискримінації. Методика, що ґрунтується на застосуванні ляльок-персон, до- бре узгоджується з Базовим компонентом дошкільної освіти та сприяє його реалізації. Описується досвід використання методики дошкільними навчальними закладами – учасниками проекту. Адресовано керівникам і педагогічним працівникам дошкільних навчальних за- кладів, методичним, науково-педагогічним працівникам та іншим фахівцям, зацікав- леним у впровадженні інклюзивної освіти.

НАВЧІТЬ ДИТИНУ ЗАХИЩАТИСЯ Методичний посібник

Підготовка та видання матеріалів здійснені рамках проекту «Попередження сексуального насильства та сексуальної експлуатації дітей країнах Центральної та Східної Європи», що впроваджується Українським фондом «Благополуччя дітей» партнерстві Nobody’s Children Foundation (Польща) за фінансової підтримки OAK Foundation (Швейцарія). Видання буде корисним для вихователів, учителів початкових класів, практичних психологів, соціальних педагогів, батьків, також усіх, хто працює галузі попередження насильства над дітьми.

РОЗБУДОВА МИРУ. ПРОФІЛАКТИКА І ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕДІАЦІЇ: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

РОБОЧИЙ ЗОШИТ УЧАСНИКІВ РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ​

Видання містить опис актуальних викликів профілактики росту насильства та конфліктів у су- спільстві та шкільному середовищі в умовах анексії частини території України та збройного конфлікту на Сході України. Методичний посібник містить багато теоретичної, практичної інформації та методичних порад з профілактики та вирішення конфліктів мирним шляхом і запровадження медіації та відновних практик у навчальному закладі. Застосування запропонованих технік, методичного інструментарію на практиці дозволить ефективно запобігти проявам насильства серед дітей та підлітків та мінімізувати вказані прояви. Велику практичну спрямованість має програма освітньої діяльності та спецкурс «Базові навички медіатора в навчальному закладі. Забезпечення участі жінок і дітей у вирішенні конфліктів та миробудуванні» для курсів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників. Подано про- грами занять і тренінгів, вправи з окресленої тематики. Для педагогічних та соціальних працівників, слухачів курсів інститутів післядипломної педагогічної освіти, студентів вищих навчальних закладів педагогічного та соціального профілю, фахівців громадських організацій, широкого кола громадськості.

НЕБЕЗПЕЧНІ КВЕСТИ ДЛЯ ДІТЕЙ: ПРОФІЛАКТИКА ЗАЛУЧЕННЯ Методичні рекомендації

Книга містить рекомендації щодо запобігання втягненню дітей у небезпечні квести. Надається ін- формація про шляхи реагування в разі виявлення таких випадків. Окрему увагу приділено особливостям здійснення такої роботи в різних цільових аудиторіях: серед педагогічних працівників, батьків, дітей. Для підвищення кваліфікації класних керівників, соціальних педагогів, практичних психологів, пе- дагогічних працівників, студентів вищих навчальних закладів педагогічного профілю, шкільних офіцерів поліції, фахівців громадських організацій, широкого кола громадськості.

ЗАНЯТТЯ «НАЦІОНАЛЬНА ДИТЯЧА «ГАРЯЧА ЛІНІЯ» – ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ПРО ДІТЕЙ» ДЛЯ УЧНІВ ТА УЧЕНИЦЬ 5-11 КЛАСІВ

Дане заняття розроблене за підтримки Міжнародної протестант- ської агенції служби розвитку протестантської Діаконії «Хліб для світу» в рамках проекту «Попередження ґендерно зумовленого насильства, торгівлі людьми та порушень прав дитини. Думки та погляди, висловлені у цьому виданні, належать його ав- торам/авторкам і не обов’язково відображають позиції агенції. 

Курс "Знай та захищай свої права" для 7-9 кл

«БУДУЄМО МАЙБУТНЄ РАЗОМ»: ПРОГРАМА ПРОФІЛАКТИКИ КОНФЛІКТІВ ТА ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ФАХІВЦІВ ​

Навчально-методичний посібник із Програмою профілактики конфліктів та правопорушень серед учнівської молоді «Будуємо майбутнє разом» стане у пригоді, насамперед, психологам, соціальним педагогам, соціальним працівникам, фахівцям із соціальної роботи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, інших соціальних закладів, освітянам, представникам громадських організацій, які працюють із різними категоріями підлітків та молодих людей від 14 до 18 років. Окрім того, посібник може бути використаний працівниками органів пробації та поліції у роботі з підлітками та молоддю, які перебувають у конфлікті із законом. Чотири тренінгові модулі Програми спрямовані на формування належного рівня усвідомленості підлітками, молодими людьми власної ціннісної сфери, розуміння та прийняття цінностей іншої людини, почуття відповідальності за власне життя, а також на оптимізацію процесу постановки життєвих цілей та пошуку шляхів їх досягнення, підвищення рівня вмотивованості до позитивних змін, розвиток активної життєвої позиції.