Відділ Освіти, Молоді та Спорту Шумської РДА

НА ДОПОМОГУ ПЕДАГОГУ

ЛЯЛЬКИ З ОСОБИСТИМИ ІСТОРІЯМИ (ЛЯЛЬКИ – ПЕРСОНИ): МЕТОДИКА СОЦІАЛЬНОГО ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ

Методичний посібник для педагогів і тренерів «Ляльки з особистими історіями (ляльки – персони): методика соціального та психологічного розвитку дитини» покли- каний надихати педагогів та озброювати їх необхідними навичками, аби з допомогою ляльок долати стереотипи й упередження, які лежать в основі стигматизації, виклю- чення та дискримінації. Методика, що ґрунтується на застосуванні ляльок-персон, до- бре узгоджується з Базовим компонентом дошкільної освіти та сприяє його реалізації. Описується досвід використання методики дошкільними навчальними закладами – учасниками проекту. Адресовано керівникам і педагогічним працівникам дошкільних навчальних за- кладів, методичним, науково-педагогічним працівникам та іншим фахівцям, зацікав- леним у впровадженні інклюзивної освіти.