Відділ Освіти, Молоді та Спорту Шумської РДА

Факультативи, спецкурси

Збірник програм з викладання факультативних курсів, курсів за вибором таспецкурсів для застосування в роботі працівників психологічної службизагальноосвітніх навчальних закладів: навчально-методичний посібник. / за наук.ред. В.Г. Панка.:

1. Л.І. Черноусова «Сходинками до школи» фкультативний курс для вихованцівпідготовчих класів спеціальної школи-інтернату

2. Л.І. Черноусова «Кориснінавички молодших школярів» факультативний курс для учнів 1-4 класів спеціальної школи-інтернату

3. Л.В. Бура «Цікавеспілкування» факультативний курс для учнів початкових класів 

4. Л.В. Бура «Цікавеспілкування» спецкурс для учнів початкових класів 

5. Л.В.Доманська «Пізнай себе»спецкурс з психології для учнів 2-3 класів 

6. О.М.Курбанова «Таємниціспілкування» факультативний курс для учнів 3-4 класів 

7. З.Г. Вітульська, В.І.Денисенко «Швидка самодопомога» факультативний курс для учнів 5-х класів 

8. М.Г. Глушко «Вчись думати»факультативний курс (основи практичної психології) для учнів 5(6) класів

9. А.В. Заворотнюк«Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку» факультативнийкурс для учнів 5-х класів, додатковий матеріал до програми «Щоденник розвиткуособистості» 

10. Л.І. Черноусова «Формуваннядуховно-моральних цінностей» факультативний курс  для учнів 5-6 класів

11. О.Г. Луценко «Розвиваючіігри» курс за вибором для учнів 5-7 класів 

12. І.Є. Хронюк «Психологіяспілкування» спецкурс для учнів 5-7 класів 

13. А.В. Суворова «Аранжуванняособистості» програма факультативного курсу з психології для учнів 6-7 класів

14. Н.М. Костецька «Сходинки довершини «Я»» факультативний курс з психології для учнів 7-8 класів 

15. Л.І. Черноусова «Основи психології»факультативний курс для учнів 7-8 класів 

16. Н.Ю. Сасюк «Психологіяспілкування» факультативний курс для учнів 8-х класів 

17. А.Л. Ціось «Цікавапсихологія» факультативний курс для учнів 8-х класів 

18. М.В. Лемак, В.Ю. Петрище«Обираю професію» спецкурс для учнів 8-10 класів 

19.В.Ю. Петрище «Самопізнаннята соціалізація підлітка» програма спецкурсу для учнів 8-10 класів 

20. Т.В. Сідляр, Н.В. Свірчкова«Настає час вибору» факультативний курс для учнів 8-11 класів 
21. В.Г. Панок, О.В. Мельник,О.Л. Морін, Л.А. Гуцан, І.І. Ткачук «Моя майбутня професія: правила вибору»курс за вибором для учнів 9-х класів 
22. Л.І. Черноусова «Етика іпсихологія сімейного життя» факультативний курс для учнів 9-10 класів 
23. М.І. Божко «Психологіяособистості» спецкурс для учнів 10-х класів 
24. О.В. Мельник, О.Л. Морін,Л.А.Гуцан, І.І. Ткачук «Моя майбутня професія: шлях до успіху» курс за виборомдля учнів 10 (11)- х класів 
25. Н.Д. Бойко «Психологіяособистісного вдосконалення» факультативний курс для учнів 10-11 класів 
26. С.В. Вареник «Життєвакомпетентність особистості» факультативний курс для учнів 10-11 класів 
27. Г.В. Іванова«Конфліктологія у школі» курс за вибором для учнів 10-11 класів 
28. В.М. Островська «Я і психологія»факультативний курс для учнів 10-11 класів
29. Д.Д. Романовська, О.В.Ілащук «Основи психології та педагогіки» спецкурс для підготовки учнів 10-11класів до олімпіади з педагогіки і психології
30. І.С. Ропацька «Психологіяділового спілкування і основи ділового етикету» факультативний курс для учнів10-11 класів 
31. Л.А. Пєтушкова, А.В.Аносова «Психологія» факультативний курс для учнів 10-11 класів 
32. Ю.М. Талаєва, Д.Д.Романовська «Основи психології особистості» спецкурс для учнів 10-11 класів 
33. О.П. Чухілевич «Психологіянаукової творчості» спецкурс для учнів 10-11 класів
34. Н.І. Андруша «Основи етикита психології сімейного життя» факультативний курс для учнів 11-х класів 
35. М.І. Божко «Особистість таміжособистісні відносини» спецкурс для учнів 11-х класів
36. Л.М. Журомська спецкурс дляучнів 11-х класів «Я і моя професія»
37. А.М. Вієвський,  К.І. Лепеха,  Н.В. Лунченко,  Ю.А. Луценко,  В.Д. Острова,  В.Г. Панок,  Н.В. Сосновенко «Відверта розмова»факультативний курс для учнів 7-8 класів